:: Życiorys
Artykuł dodany przez: adamkow (2004-11-24 12:21:44)

Witold Kowalczyk ojciec czterech synów ważna postać czasu przełomu 1981 - 1989 <p>Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Grupa Robocza NSZZ &quot;SOLIDARNOŚĆ&quot;, członek tajnych władz NSZZ &quot;S&quot; w Piotrkowie Trybunalskim, działacz związkowy, po 1989 roku - pierwszy w kraju przewodniczący KZ &quot;S&quot; w energetyce, wieloletni przewodniczący ZChN w mieście, członek Forum Ruchów Katolickich, </p><p>radny rady miejskiej I kadencji 1990 -1994: członek zarządu miasta, przewodniczący komisji ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz członek komisji kultury w tych latach - inicjator wielu programów dla miasta, współtwórca piotrkowskiego samorządu </p><p>radny II kadencji 1994 - 1998: wiceprzewodniczący klubu radnych centroprawica przymierze, wiceprzewodniczący komisji bezpieczeństwa, członek komisji rewizyjnej i kultury, rasowy opozycjonista wobec rządzącej koalicji SLD i Forum Piotrkowian uczestnik wielu form edukacyjnych i roboczych realizowanych na szczeblu krajowym inicjator i uczestnik niezliczonych inicjatyw mających na celu ożywienie życia społecznego, środowiskowego i politycznego w naszym mieście. </p>W 2005 roku można spokojnie dopisać. <li> Postać mająca zdolność wpływania na życie publiczne i polityczne. Permanentnie poruszająca i zmuszająca do refleksji. </li>


adres tego artykułu: kowalczyk.info.pl/articles.php?id=2