:: List do Rzeczypospolitej Samorządnej
Artykuł dodany przez: witold k (2007-12-11 09:52:15)

<p>Kiedyś... 1992 rok, nazajutrz po tym jak kancelaria Prezydenta Polski Lecha Wałęsy, wycofała z PAP notatkę o tym, że kiedyś tam... Lecha Wałęsa podpisał kilka dokumentów o nie znaczącej wartości, napisałem apel. W apelu apelowałem do Lecha Wałęsy o to żeby wziął na siebie odpowiedzialność za TW Bolka. Dziś wiemy, że była Nocna Zmiana. Że bezpieka umocniła się w gospodarce i polityce. Stało się tak, bo wystraszony elektryk poszedł w zaparte. Nie był wstanie rzeczowo ocenić sytuacji... jest i będzie do końca swoich dni wykorzystywany jak.. (...). </p><p>Podobny... odpowiednio mniejszy w konsekwencjach strach, dopadł przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Nie rozumiem, nie rozumiem dlaczego osoba, wobec której postawiono wątpliwość natury moralnej i prawnej obciąża autorytet Samorządu swoją osobą. Owo obciążenie polega na tym, że przewodniczący funkcjonuje, czym stwarza toksyczną atmosferę. Miast usunąć się w cień do czasu rozstrzygnięć, (jeśli ma wątpliwości i oczekuje wyroku Sądu w swojej sprawie), pojawia się jako główny PR Samorządu. Podległe instytucje ich kierownictwa są stawianie w sytuacji, która będzie miała przykre konsekwencje. </p><p>Utrzymywanie sytuacji, która podważa wiarygodność i szacunek do Władzy jako wartości nadprzyrodzonej, jest drogą do jeszcze większej społecznej alienacji. Wyraża się ona niską frekwencją wyborczą i z tego wynikającymi problemami natury obywatelskiej, społecznej, politycznej. To, jak widzimy sprawia, że do przedstawicielstwa wchodzą nieodpowiednie osoby. </p><p>Ja wiem, że każdy ma prawo do obrony. Podobnie jak to było z p. Waldemarem Niewinnym, także i p. Marianowi Błaszczyńskiemu życzę oczyszczenia z zarzutu źle wypisanego Oświadczenia Majątkowego. Tylko na miły Bóg... Marian schowaj się w swym gabinecie czekaj. Nie można gorszyć ludzi... osoba, której postawiono zarzuty nie może udać, że ich nie postawiono. Ja z kolei uważam, że to nie jest sprawa Sądu a honoru, bezstronności. Radny nie może pełnić innych funkcji na majątku gminy, żeby inni z tego faktu nie mogli odcinać kuponów. </p><p>Wszyscy powinni, bez względu na koszty, bronić autorytetu Samorządu. </p><p>11 grudnia 2007 </p><li>W załączeniu dwie, z wielu moich refleksji na temat Samorządu <p> http://kowalczyk.info.pl/articles.php?id=36 </p><p> http://kowalczyk.info.pl/articles.php?id=47 </p></li>


adres tego artykułu: kowalczyk.info.pl/articles.php?id=210