:: Jak tam opłatek piotrkowskiej prawicy?
Artykuł dodany przez: witold k (2008-01-24 11:51:29)

<p>Tego typu pytania docierają. Docierają z kraju; z biura parlamentarzysty, ze środowiska, z którym współpracuję. Nie mogę zostawić sprawy niewyjaśnionej. Zapytania dotyczą i proszą o informację ze spotkania opłatkowego zorganizowanego (22 stycznia u ojców Bernardynów) przez Stowarzyszenie Prawica Razem. </p><p>Na wstępie wyjaśniam, że w Piotrkowie Trybunalskim nie było opłatka piotrkowskiej prawicy. Piotrkowska prawica to pełen rozgardiasz. To kilka ośrodków skonfliktowanych, które nie są zainteresowane współpracą ponad podziałami. Owszem, od lat, czynione są starania oto aby dać możliwość i szansę na podjecie tego trudnego zadania. Ową realną szansą jest serwis www.trybunalscy.pl i zespołu współpracowników, ich niezależna pozycja w środowisku jest okazją do aktywizowania życia politycznego. </p><p>24 stycznia 2008 </p>


adres tego artykułu: kowalczyk.info.pl/articles.php?id=217