:: Nowa Prawica
Artykuł dodany przez: witold k (2008-05-19 11:02:16)

<p>Szanowni Państwo, </p><p>Spotkanie robocze Prawicy RP odbyło się 17 maja 2008 r. w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział Jakub Kachniarz, Radosław Kintzi, Mateusz Winnik, Wiktor Żarnowiecki i Janusz Matkowski. Podczas spotkania podpisano akt założycielski komitetu &quot;Zbiórka&quot; do przeprowadzenia zbiórki publicznej dla uzyskania funduszu na założenie partii politycznej. W skład Komitetu weszli wszyscy obecni na spotkaniu. Osobą upoważnioną do działania w imieniu Komitetu został Jakub Kachniarz. </p><p>Powstanie komitetu jest warunkiem koniecznym na to, abyśmy mogli złożyć do MSW wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz naszej partii. Fundusze są nam potrzebne na wynajęcie siedziby, zarejestrowanie partii i na organizowanie konferencji prasowych. </p><p>Podczas spotkania ustalono, że nazwa naszej partii ulega zmianie z &quot;Prawica RP&quot; na &quot;Awangarda Prawicy&quot;. Zmiana ta jest konieczna, aby nie dochodziło do mylenia naszej partii z Prawicą Rzeczypospolitej p. Marka Jurka. Do pomyłek takich dochodziło bardzo często od kwietnia ubiegłego roku, kiedy to p. Jurek założył swoją partię. </p><p>Zmieniono również wewnątrzpartyjną ordynację wyborczą. Zmiana jest taka, że jeśli do jakiejś funkcji zgłosi się tylko jeden kandydat, to kandydat ten obejmuje tę fukcję bez przeprowadzania wyborów. </p><p>Jakub Kachniarz </p><p>Prezes Awangardy Prawicy </p><p>P. S. Komunikat powyższy zamieściłem pod linkiem </p><p> http://www.prawicarp.pl/node/220#comment-2357 </p>


adres tego artykułu: kowalczyk.info.pl/articles.php?id=232