:: Co z tymi katalogami?..
Artykuł dodany przez: witold k (2008-10-02 11:11:59)

<p>Sprawa jest ważna i poważna, (rzutuje na naszą przyszłość) mowa o katalogach IPN. <a href="http://katalog.bip.ipn.gov.pl "> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Instytut Pamięci Narodowej</span> </a> , jak niegdyś <a href="http://www.antonimacierewicz.pl "> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Minister Spraw Wewnętrznych</span> </a> wykonuje polskie prawo i narodowy obowiązek: zgrzyt, pisk, lament, epitety a urzędy swoje. Tak ma być. Narodowa zdrada ma wyjść na wierzch. Wyjdzie, choćby w kolejnych dekadach. Na to nie ma rady. Lepiej ubrać to w procedury. </p><p>Pytania są z samego dołu, że tak powiem. Jak to, ten jest a tamtego nie ma? Co to znaczy? Taki znamy antykomunista a w Katalogach go nie ma. </p><p>Nie ma prostej zbiorczej odpowiedzi. (Po pierwsze katalogi są cały czas uzupełnianie, to nie zakończony proces.) Każdy musi sam odpowiedzieć. Przedtem jednak należy mu zadać konkretne pytanie... tak, więc sprawa zamyka się w kręgu. Żadnych uproszczeń. </p><p>Na wstępnie należy powiedzieć, że IPN publikuje nazwiska na podstawie materiałów, które weryfikuje wieloźródłowo. To materiał bez duszy, że tak powiem. Pewnie to garstka (pomimo tysięcy pozycji) z polskiego oręża w drodze do wolności. Ważniejsi tu są bezimienni służący Najjaśniejszej... .<br /></p><p>W Katalogach mamy autentycznych; żołnierzy IIRP, polityków, działaczy antykomunistycznych jak i zapisanych, jakby przypadkiem. Owszem dla wtajemniczonych otwiera się przebogata kopalnia ludzkich spraw, które należy wyjaśnić, rozwiązać... Polskie rekolekcje odbywają się niejako w podziemiu.. <a href="http://kowalczyk.info.pl/articles.php?id=207 "> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Mamy wyrodne dzieci III RP &#8211; poszły w zaparte</span></a> <a href="http://kowalczyk.info.pl/articles.php?id=179 "> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Mamy uwikłanych &#8211; poszli w zaparte...</span></a> </p><p>Jak jaskółki pojawiają się dobre owoce naszych rekolekcji. Poradzimy sobie z problemem. To co jest na dziś najważniejsze to obrona IPN. Współczesna targowica popada w coraz głębszy kryzys i wykonuje niebezpieczne ruchy. Trzepie się,  gubi się... wali na oślep. </p><p>Na koniec.... My Polacy poradzimy sobie. Wielu trzeba przytulić. Nie możemy być naiwni. Ponownie zapraszam (na lokalnym podwórku) do składania w jedno miejsce materiałów osób poszkodowanych przez komunizm. Na swojej prywatnej stronie takie zaproszenie powiesiłem już dawno. </p><p>Analiza tych materiałów (także osobistych doświadczeń niewskazanych w katalogach) jest ważna powinniśmy z niej korzystać... Tak na lokalnym podwórku - nie można zrozumieć człowieka jak nie wie się skąd pobiera, że tak powiem obecne.... opinie czy osądy w szczególności epitety. Jak i na górze?.. dlaczego z miernoty robi się autorytet a z autorytetu miernotę. </p><p>Mam prośbę... Internauto, podpisuj każdy pojawiający się apel w obronie IPN. Na trybunalskich.pl powiesiliśmy już, co najmniej dwa. Jak trzeba jedź na Warszawę. </p><p>witold k </p><p>2 października 2008 </p>


adres tego artykułu: kowalczyk.info.pl/articles.php?id=246