:: Peregrynacja Nadziei?
Artykuł dodany przez: witold k (2009-10-01 21:33:56)

<p>Takim zapytaniem chciałbym wyrazić pewną nadzieję &#8211; oczekiwanie. Zbieram się do tego, cały wrzesień. O czym mowa? O<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span><a href="http://www.festiwal.org.pl/" style="color: rgb(255, 0, 0);">V Festiwalu Nadzieja</a> i o <a href="http://www.trybunalscy.pl/node/1459" style="color: rgb(0, 0, 0);">Peregrynacji</a> kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej <a href="http://www.trybunalscy.pl/node/1553">Królowej Polski.</a> Oba te wydarzenia miały, u nas w Piotrkowie, miejsce we wrześniu 2009. Gazety oględnie odnotowały... raczej z marszu. Serwisy internetowe nie licząc<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span><a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://www.epiotrkow.pl">ePiotrków</a> i nasz, pominęły te wydarzenia. </p><p>A szkoda. Festiwal, w szczególności historyczna Peregrynacja poruszyły najszersze rzesze Piotrkowian. Pokazał się w pełnym zapracowaniu - katolicki laikat. W trudnym czasie totalnej indoktrynacji wszechobecnych reklam, partyjnych spotów, Pijarowskiej wieży Babel, schowaliśmy się w domowej i środowiskowej niszy. A tu, okazuje się, że Kościół, że nasza narodowa maryjność jest wstanie poruszyć nasze serca i siedzenia. Mało z własnej nie przymuszonej woli angażujemy się w przygotowanie Festiwalu Nadzieja &#8211; jednostki i w przygotowanie logistyczne przygotowanie Peregrynacji... dziesiątki. Masowo uczestniczymy w Misjach przygotowujących do Nawiedzenia, dajemy świadectwo naszej wiary... i gniemy w szarej codziennej masie. Trudno nas znaleźć, nie liczymy się. A to my jesteśmy podatnikami i ofiarami wojenek na górze. </p><p>Chciałbym wyrazić oczekiwanie, że: </p><li>Liderzy <a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://www.trybunalscy.pl/node/221">Festiwalu Nadzieja</a>, w ciągu codziennej pracy, będą podejmowali próby nawiązywania współpracy, które spowodują to, że Festiwal będzie wydarzeniem &#8211; karnawałem całego piotrkowskiego laikatu. </li><li>Forum Ruchów Katolickich znajdzie liderów, którzy wskażą drogi sformalizowania, co pozwoli na nadanie odpowiedniej ranki w publicznej debacie. </li><li>Piotrkowa Pielgrzymka wyposażona i zabezpieczona powołaną Fundacją otrzyma finansowe, logistyczne i duszpasterskie zabezpieczenie całorocznej pracy. </li><li>.... <p>To są zadania trudne acz możliwe. Konieczne, jak chodzi o lokalne miejskie budowanie społeczeństwa obywatelskiego a i droga... do zachowania tożsamości kulturowej i narodowej w eurokołchodzie. </p><p>witold k </p><p>Powiązane: <a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://www.trybunalscy.pl/node/1584">Obraz</a> 30 września 2009</p></li>


adres tego artykułu: kowalczyk.info.pl/articles.php?id=269