:: <a href="/articles.php?id=208">List do przyjaciół nr 9</a>
Wiadomość dodana przez: witold k (2007-12-05 08:41:33)

Zawsze uważałem, że możemy i powinniśmy się różnić, ścigać... w karierach, ambicjach. Przed Ołtarzem jednak winniśmy być równi. Jeśli w latach osiemdziesiątych a i później wybieraliśmy osoby do czytań czy modlitwy wiernych, to robiliśmy to ze względów merytorycznych. Wskazywaliśmy też w ten sposób osoby godne zaufania. Niestety nie dałem rady.
adres tej wiadomości: kowalczyk.info.pl/news.php?id=273