:: <a href="articles.php?id=259">Wyspy wolności &#8211; duszpasterstwo zawodowe</a>
Wiadomość dodana przez: witold k (2009-05-14 12:00:42)

Nic się nie z mieniło. Tak jak to było w latach PRL &#8211; np. akademickie, także w osiemdziesiątych - ludzi pracy tak i dziś: duszpasterstwo zostaje bastionem wolności. Niedocenionym bastionem, chronionym przez mojżeszowe tablice i swych Patronów.
adres tej wiadomości: kowalczyk.info.pl/news.php?id=330