:: <a href="/articles.php?id=277">W uciekającej wodzie... drgnęło</a>
Wiadomość dodana przez: witold k (2010-02-19 07:56:55)

<br /> Mowa oczywiście o blokowiskach. O: <li> problemie nie uznania przez dostawcę wody liczników lokatorskich, </li><li>angażowaniu pośrednia w rozliczaniu wody, </li><li> tym, że pośrednik (administracja budynku) pieniądze za wodę przyjmuje na własne konto, </li><li>tym, że od lat nikt nie zajmuje się sprawą ewidentnego nieuregulowania problemu, </li><li>... .</li>
adres tej wiadomości: kowalczyk.info.pl/news.php?id=381