:: <a href="/articles.php?id=282">Katyń: 70 lat temu i dziś</a>
Wiadomość dodana przez: witold k (2010-04-28 09:08:25)

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940r., sowiecka policja polityczna &#8211; NKWD ZSRS wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych &#8211; oficerów i policjantów &#8211; z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRS wschodniej części Polski. Oficerów z obozów kozielskiego zastrzelono w Katyniu, tych ze Starobielska &#8211; w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa &#8211; w Kalininie. Egzekucję więźniów przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu.
adres tej wiadomości: kowalczyk.info.pl/news.php?id=389