:: <a href="/articles.php?id=283">Nie jesteś już Niewolnikiem lecz Synem...</a>
Wiadomość dodana przez: witold k (2010-07-01 08:09:50)

27 czerwca 2010 w Sulejowie, obyła się uroczysta Msza Św. Dziękczynna za życie i owoce ks. Jana Umińskiego. Msza św. to zasadniczy najważniejszy element trwającego &#8222;Roku ks. Jana Umińskiego&#8221;. Staraniem ZR Piotrkowskiego NSZZ&#8221;Solidarność&#8221; i władz samorządowych Sulejowa mogliśmy uczestniczyć w modlitwie a po niej wziąć udział w poświęceniu tablicy i nowej ulicy poświęconej ks. Janowi Umińskiemu.
adres tej wiadomości: kowalczyk.info.pl/news.php?id=392