:: Twardziele z Prawicy Razem
Artykuł dodany przez: Witold K (2007-06-17 15:00:48)

<p>Nim przejdę do skomentowania sytuacji, jaką funduje nam &#8222;Prawica Razem&#8221; - kilka zdań... Oddałem tej politycznej inicjatywie nazwanej &#8222;Prawica Razem&#8221;, co najmniej pół roku. Dałem też osobę mi najbliższą - na poniewierkę. Kilka razy zabrałem publicznie głos w sprawie &#8222;Prawicy Razem&#8221; np. <a href="/articles.php?id=51">TUTAJ</a> <a href="/articles.php?id=43">TUTAJ</a> </p><p>Zrobiłem wszystko, aby dziś mieć czyste sumienie i móc proponować wyjście z trudnej sytuacji. </p><p>Prawica Razem popełniła grzech pierworodny. Inicjatywa nazwana prawicą razem nigdy nie miała zamiaru pójść w kierunku zjednoczenia lokalnej prawicy. Wręcz przeciwnie, budowa środowiska oparta była na negacji postaci, które były w konflikcie personalnym z ojcami założycielami. Czas kampanii wyborczych, to poszukiwanie w LPR, &#8222;S&#8221; potem w PIS, politycznego poparcia dla kandydata PR w samorządowych wyborach. Prawica Razem, obecnie, ma wszelakie atrybuty politycznej koterii &#8211; TKM. </p><p>Maniutkomania to ważny element sterowania PR w kierunku trwania. O maniutkomani wiele już pisano i mówiono, to zjawisko wychodzące z rzekomej prawicy razem &#8211; przynajmniej stowarzyszenie PR na to pozwala. To sięganie (w walce ze swoimi) do, jak niegdyś pisałem, wyrodnych dzieci IIIRP. Obserwujemy próbę zerwania z owymi dziećmi. Pewne dziecko się podenerwowało i ma zamiar rzucić kasę na referendum w spr. odwołania Samorządu przed upływem kadencji. Podobnie chciał zerwać z owymi Waldemar Niewinny ps. Matusewicz. </p><p>Zadyma z konkursami na dyrektorów (to tylko przykład) pokazuje w pełnej odsłonie brak ideowości, misji, politycznych celów... Stowarzyszenie, które w nazwie ma prawicę deleguje swojego człowieka, współtwórcę prywatnej szkoły do szkoły publicznej. Jaka to prawica. Wygląda na to, że prawica po piotrkowsku to człowiek, który nie był w partii, ZNP... jeszcze gdzieś gdzie są aktualni konkurencji do tortu... i jest nasz. Trochę to za mało jak na standardy.... Służę pomocą, nie ma, bowiem takiej sytuacji, z której nie ma dobrego wyjścia. </p><p>17 czerwca 2007 </p>


adres tego artykułu: kowalczyk.info.pl/articles.php?id=189