:: Notatka
Artykuł dodany przez: witold k (2009-02-28 18:04:29)

<p>W dniu 28 lutego, w siedzibie NSZZ &#8222;S&#8221;, z inicjatywy Zbigniewa Mrozińskiego odbyło się pierwsze spotkanie ludzi piotrkowskiej Solidarności, mające na celu podjęcie współpracy z IPN. </p><p>Inicjatywa, ze wszech miar potrzebna (w formie Stowarzyszenia) ma skłonić się nad naszą trudną przeszłością - lat polskiego przełomu. Pomysł mógł się ziścić dzięki przybyciu na pierwsze Spotkanie: </p><li>Zbigniewa Mrozińskiego, </li><li>Andrzeja Świstaka, </li><li>Barbary Rusin, </li><li>Anny Czapczyk, </li><li>Witolda Kowalczyka, </li><li>Edwarda Pastuszko, </li><li>Marii Kubera, </li><li>Januarego Kowalewicza, </li><li>Mariana Makowskiego, </li><li>Małgorzaty Marweg. <p>W trakcie spotkania ustaliliśmy, że inicjatywa jest skierowana, w pierwszym rzędzie, do osób posiadających Statut poszkodowanych bądź tych (to w związku z permanentnym grzebaniem Ustawodawcy ), którzy wylegitymują się stosownym dokumentem IPN... na swój temat. </p><p>Kolejne spotkanie Grupy inicjatywnej odbędzie się 28 marca. </p><p> Portal www.trybunalscy.pl oddaje (co jest stałą praktyką skierowaną do osób i środowisk akceptujących <a href="http://www.trybunalscy.pl/node/49">zasady ideowe i regulamin)</a> do swobodnego wykorzystania: </p></li><li>grupę tematyczną pod roboczą nazwą <a href="http://www.trybunalscy.pl/node/14">&#8222;Represjonowani&#8221;</a> Grupa jest miejscem udostępnionym dla członków Stowarzyszania, może pełnić funkcję internetowego biura. </li><li>udostępniamy bez żadnych warunków wstępnych możliwość publikacji dla zarejestrowanych użytkowników portalu &#8211; inicjatorów Stowarzyszenia. <p>Inne przykładowe teksty i propozycje z tego tematu: </p></li><li> <a href="http://www.trybunalscy.pl/node/232">Historia lat osiemdziesiątych... </a> </li><li> <a href="http://www.trybunalscy.pl/node/910">Twarze komunistycznej bezpieki</a> </li><li> <a href="http://www.trybunalscy.pl/node/432">Co z tymi katalogami?..</a> </li><li> <a href="http://www.trybunalscy.pl/node/712">Zasłużony dla Solidarności</a> </li><li> <a href="http://www.trybunalscy.pl/node/718">Zadośćuczynienie za internowanie</a> </li><li> <a href="http://www.trybunalscy.pl/node/484">O komunistycznej bezpiece raz jeszcze...</a> </li><li> <a href="http://www.trybunalscy.pl/node/589">Lustracja i weryfikacja naukowców PRL</a> </li><li> <a href="http://www.trybunalscy.pl/node/596">Ile PRL-u zostało w szkolnictwie wyższym</a> <a></a> <p>witold k </p><p>28 lutego 2009 </p></li>


adres tego artykułu: kowalczyk.info.pl/articles.php?id=257