:: W uciekającej wodzie... drgnęło
Artykuł dodany przez: witold k (2010-02-19 07:53:54)

Mowa oczywiście o blokowiskach. O: <li> problemie nie uznania przez dostawcę wody liczników lokatorskich, </li><li>angażowaniu pośrednia w rozliczaniu wody, </li><li> tym, że pośrednik (administracja budynku) pieniądze za wodę przyjmuje na własne konto, </li><li>tym, że od lat nikt nie zajmuje się sprawą ewidentnego nieuregulowania problemu, </li><li>... . <p>Myliłby się jednak ten, który widziałby w tym tytule jakoweś zmiany. Jednak. Z radością odnotowuję, że kolejna wymiana lniczników, to wymiana na nowoczesne liczniki sczytywane zdalnie. Rozumiem, że odchodzi w niebyt sprawa braku dostępu do liczników, czy prób fałszowania stanów zużycia. Od lat zwracam na ten problem uwagę. </p><p>Kiedy usłyszymy o stosownej nowelizacji stosownych paragrafów z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę?... </p><p>Panie Prezesie, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Pośle... no to, kiedy? </p><p>Powiązane: <a style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://kowalczyk.info.pl/articles.php?topic=10">Uciekająca woda</a> </p><p style="color: rgb(255, 0, 0);"> <a href="http://www.trybunalscy.pl/node/2055">Nowa Spółka, nowy Prezes, nowe...</a> </p><p>witold k </p><p>18 lutego 2010 </p></li>


adres tego artykułu: kowalczyk.info.pl/articles.php?id=277